Menu

Η αναστάτωση στις αγορές δε θα αποτρέψει τις κεντρικές τράπεζες

boeΣηματοδοτώντας προθέσεις αυστηρών πολιτικών που ξεπερνούσαν τη συναίνεση της αγοράς, η Τράπεζα της Αγγλίας έκανε περισσότερα από το να μεταφέρει τις επικαιροποιημένες απόψεις της για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και τις προοπτικές για τη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Τόνισε επίσης τη συνεχιζόμενη σταδιακή μετατόπιση των κεντρικών τραπεζών στις προηγμένες χώρες προς λιγότερο διευκολυντικές πολιτικές.

Αυτή η εξέλιξη είναι λογική, δεδομένων των εγχώριων οικονομικών συνθηκών. Δεν παρακωλύεται από τον τρέχοντα αγώνα της μεταβλητότητας της αγοράς. Αλλά δημιουργεί επίσης ενδιαφέρουσες ερωτήσεις για ολόκληρο το σύστημα που δεν έχουν τελικές απαντήσεις, τουλάχιστον ακόμη.

Η BOE την Πέμπτη παρακολούθησε μερικούς από τους ομολόγους της σε άλλες χώρες, να προβαίνουν σε προβλέψεις για οικονομική ανάπτυξη. Σχολιάζοντας τις συνέπειες των πολιτικών, ο κυβερνήτης Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι «είναι πιθανόν να χρειαστεί να αυξήσουμε τα επιτόκια σε περιορισμένο βαθμό σε μια σταδιακή διαδικασία αλλά κάπως νωρίτερα και σε ένα βαθμό μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε σκεφτεί το Νοέμβριο» . Αυτό υποχρέωσε τις αγορές να επισπεύσουν να αναθεωρήσουν την προσδοκία τους για αύξηση των επιτοκίων το Μάιο, γεγονός που οδήγησε σε εκτίμηση της λίρας.

Αν και αντικατοπτρίζουν κυρίως εσωτερικές εκτιμήσεις, τα οικονομικά και πολιτικά μηνύματα της BOE επιβεβαιώνουν δύο μηνύματα που έχουν επίσης προτείνει και άλλες κεντρικές τράπεζες: Ο κόσμος συνεχίζει να ωφελείται, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, από μια συγχρονισμένη ανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυξης. Και ο συνεχιζόμενος αγώνας της μεταβλητότητας της αγοράς δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα.

Όλα αυτά συμβαδίζουν με μια μεγαλύτερη, αν και βαθμιαία και προσεκτική, μετατόπιση του παραδείγματος που ισχύει για τις κεντρικές τράπεζες στις προηγμένες χώρες καθώς απομακρύνονται από την ενθαρρυντική νομισματική πολιτική που εφαρμόστηκε εδώ και χρόνια χρησιμοποιώντας μη συμβατικά μέτρα. Η BOE έρχεται δεύτερη μετά την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ σε αυτό το ταξίδι, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ιαπωνίας στο πίσω μέρος της σειράς.

 Η αλλαγή αυτή δείχνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές προοπτικές του προηγμένου κόσμου, καθώς και στην ικανότητα των κεντρικών τραπεζών να εγκαταλείπουν κατά τρόπο ομαλό αυτό που αποδείχθηκε ότι είναι μια παρατεταμένη εξάρτηση από μέτρα που διακινδυνεύουν παράπλευρες ζημίες και απρόβλεπτες συνέπειες. Αποτελεί επίσης ένδειξη πίστης στην υποκείμενη ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στις προοπτικές βελτίωσης των θεμελιωδών αρχών για την επικύρωση των αυξημένων τιμών των στοιχείων του ενεργητικού με την πάροδο του χρόνου.

Αλλά έρχεται επίσης με μεγάλη αβεβαιότητα. Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πώς θα αντιδράσει η παγκόσμια οικονομία και ορισμένες χρηματοπιστωτικές αγορές εάν αρκετές κεντρικές τράπεζες με συστημική επιρροή αποσύρουν ταυτόχρονα τα έκτακτα κίνητρα.

Η ευνοϊκή πρόσφατη εμπειρία της Fed - συγκεκριμένα η ομαλή παύση των αγορών περιουσιακών στοιχείων, η αύξηση των επιτοκίων μερικές φορές, η προετοιμασία της αγοράς για τρεις ακόμη αυξήσεις το 2017 και η υποβολή σχεδίου για τη μείωση του ισολογισμού – δείχνει ότι μια «όμορφη εξομάλυνση» είναι δυνατή για την πιο ισχυρή και με τη μεγαλύτερη επιρροή κεντρική τράπεζα στον κόσμο. Ωστόσο, κανείς δε γνωρίζει με βεβαιότητα πώς θα ανταποκριθεί το σύστημα εάν αρκετοί από τους συστηματικά σημαντικούς ομολόγους της θα ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι.

Δεδομένης της τρέχουσας πολιτικής επιφυλακτικότητας της ΕΚΤ, της BOJ και της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας, αυτό δεν αποτελεί άμεσο ζήτημα για την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές. Κοιτάζοντας μπροστά, η ελπίδα δεν είναι ότι αυτή η ανησυχία θα διαλυθεί επειδή αυτές οι κεντρικές τράπεζες αισθάνονται άνετα χαλαρώνοντας την παρατεταμένη εξάρτηση από μη συμβατικά μέτρα. Αντίθετα, οι συλλογικές επιπτώσεις μιας τέτοιας δράσης θα γίνουν λιγότερο ανησυχητικές, διότι η παγκόσμια οικονομία βελτιώνεται ακόμη περισσότερο όσον αφορά τόσο την πραγματική όσο και τη δυνητική ανάπτυξη.

back to top