Menu

Ανάπτυξη 2,1% το 2018 προβλέπει η Πειραιώς

Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η εκ νέου αύξηση του σχετικού δείκτη τον Σεπτέμβριο -στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2014- οι βελτιωμένες ταξιδιωτικές εισπράξεις ενόψει και των εκτιμήσεων για μια καλή τουριστική περίοδο και η θετική πορεία του λιανικού εμπορίου και της βιομηχανίας δημιουργούν προσδοκίες ότι η θετική δυναμική της οικονομίας θα διατηρηθεί, επισημαίνει η Πειραιώς σε τριμηνιαία έκδοσή της για τις αγορές. 

Σύμφωνα με προβλέψεις της Πειραιώς, το 2017 θα επιτευχθεί ανάπτυξη 1,2% φτάνοντας το 2018 στο 2,1%, ενώ το ποσοστό ανεργίας το 2017 θα διαμορφωθεί στο 21,6% προσεγγίζοντας το 2018, το 19,7%.

Αντίστοιχα για το 2017 το Υπουργείο Οικονομικών ( Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2018) αναμένει ανάπτυξη ύψους 1,8%, ενώ προς αυτή την κατεύθυνση συγκλίνει και το IMF (World Economic Outlook, Οκτ. 17) μετά την προς τα κάτω αναθεώρηση των προβλέψεων του Ιουλίου (2,1%).

Ωστόσο, σημειώνει η Πειραιώς, αν και η πρόβλεψη μας εμφανίζεται πιο συγκρατημένη, υπονοεί για το Β’ εξάμηνο του έτους ανάπτυξη ύψους 1,7% σε ετήσια βάση, δηλαδή τον ανώτερο ρυθμό σε επίπεδο Β’ εξαμήνου από το 2007, υποθέτοντας ότι η οικονομία θα κινηθεί με ένα σταθερό τριμηνιαίο ρυθμό μεταβολής κοντά στο 1,0%.

Η δίκαιη τιμή για το ελληνικό δεκαετές

Οπως αναφέρει η τράπεζα, η επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, καθώς και οι προσδοκίες για βελτιωμένες συνθήκες ρευστότητας και μακροοικονομικές προοπτικές περιόρισαν τις πιέσεις στο δεκαετές spread του Ιουλίου, στις 485 μβ. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τον Ιούλιο, η νέα πενταετής έκδοση υπερκαλύφθηκε 2,2 φορές και επιπλέον τον Αύγουστο η πιστοληπτική διαβάθμιση της χώρας αναβαθμίστηκε από τη Fitch στη βαθμίδα Β-.

Αν και η οικονομική αβεβαιότητα, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η «σφικτή» δημοσιονομική πολιτική συνεχίζουν να αποτελούν τροχοπέδη στην αναπτυξιακή πορεία, ο βασικός κίνδυνος στο σενάριο για κέρδη στην αγορά κρατικών ομολόγων το 2017 είναι η εξέλιξη της τρίτης αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος.

Επομένως, οι προσδοκίες για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στα στάδια εφαρμογής της συγκεκριμένης διαδικασίας επανέφεραν σενάρια πολιτικού ρίσκου, με αποτέλεσμα να ενδυναμωθεί η επιφυλακτική στάση των επενδυτών.

Ως αποτέλεσμα, το Γ’ τρίμηνο του 2017 χαρακτηρίστηκε από αποκλιμάκωση της προηγούμενης δυναμικής με το spread να κινείται ανοδικά, φτάνοντας τον Σεπτέμβριο στις 519 μβ. Παρόλα αυτά, οι αποτιμήσεις αντικατοπτρίζουν, πλέον, ακριβώς την πορεία των θεμελιωδών μεγεθών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μοντέλο αποτιμήσεων του ελληνικού δεκαετούς spread, η «δίκαιη» τιμή (fair value) βρίσκεται κοντά στις 496 μονάδες βάσης (μβ), δηλαδή υπερτιμημένο κατά 25 μβ σε σχέση με το επίπεδο που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο.

Ιστορικά, το μέγεθος της απόκλισης είναι σχετικά χαμηλό, αλλά απεικονίζει τη συγκριτική βελτίωση του δείκτη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αποκλιμάκωση του μεσοσταθμικού spread των χωρών της Ευρωπαϊκής περιφέρειας.

Αντίθετα, πιέσεις προς τα πάνω για τις αποτιμήσεις του 10ετούς spread δημιουργεί το γεγονός ότι παρά την βελτίωση της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας, το ΑΕΠ της χώρας δεν συγκλίνει με τους ρυθμούς ανάπτυξης των υπολοίπων χωρών.

Οι επενδυτικές θέσεις 

Η Πειραιώς επισημαίνει ότι διατηρεί υποεπενδεδυμένη θέση στις μετοχές, με επίκεντρο τις ΗΠΑ λόγω αποτιμήσεων.

Παράλληλα, αναβαθμίζει τα εμπορεύματα και το πετρέλαιο σε θετική θέση, και τον χρυσό σε ουδέτερη από αρνητική.

Για τα ομόλογα, στο σύνολό τους, η θέση της τράπεζας παραμένει αρνητική/υποεπενδεδυμένη.

Οπως αναφέρει, προτιμά τα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης εκδοτών ΗΠΑ.

back to top